آدرس و تلفن

آدرس: تهران – خیابان آزادی- ابتدای جیحون – کوچه شادان – پلاک ۷ – واحد ۶

 

تلفن:
۴۴ ۳۳۳ ۶۶۶ ۲۱ ۹۸+
۳۵۰۴ ۶۶۰۸ ۲۱ ۹۸+
۳۵۰۵ ۶۶۰۸ ۲۱ ۹۸+
۳۵۰۶ ۶۶۰۸ ۲۱ ۹۸+

 

فکس:
۴۷۱۴ ۶۶۰۵ ۲۱ ۹۸+

 

ایمیل:
 service@besazim.com

شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ صبح تا ۵ بعدازظهر
پنجشنبه از ۸:۳۰ صبح تا ۱ ظهر

فرم تماس

Fields marked with a * are required

ضروری

ضروری