خیمه

سازه‌های چادری در ابعاد بزرگتر جهت پوشش فضاهای باز علاوه بر محافظت اشخاص و لوازم با بیشترین سطح سایه‌اندازی، تاثیر شگفت‌انگیزی در چشم‌انداز محیط اطراف خود دارند.
اشکال سه بعدی و منحنی‌های زیبا، چشم هر بیننده‌ای را نوازش خواهد داد.
سقف آمفی تئاتر، کارواش، گالری‌ها و محل‌های تجمع عموم از موارد کاربرد آن در این بخش است.