پاگودا

یکی از فرم‌های فانتزی و جذاب سازه‌های چادری است.
این فرم قابلیت شکل‌پذیری بالای این سازه‌ها را نشان می‌دهد.
بیشترین کاربرد را در محیط‌های بازی کودکان، غرفه‌های فروش به جهت جذب مشتری دارد.